Què fem?

Psicologia clínica per adults

 

Avaluacions diagnòstiques i teràpies d'orientació cognitivo-conductal, per tal de tractar persones amb problemes psicològics o d'adaptació social:

TRANSTORNS DE L'ESTAT D'ÀNIM (depressions, t. bipolars, ...)

DESORDRES D'ALIMENTACIÓ (anorèxia, bulímia, obesitat...)

ANSIETAT (crisi d'angoixa, agorafòbia, fòbia simple, fòbia social, TOC...)

TRANSTORNS DE PERSONALITAT

PROBLEMES DE PARELLA

 

 

 

 

Psicologia clínica per infants i adolescents

 

S'atén a joves i a nens des de l'àmbit de la psicologia clínica i de la psicología escolar:

DIFICULTATS D'APRENENTATGE (atenció, orientació espacial, memòria, raonament lògico-matemàtic, grafomotricitat...).

TRANSTORNS DE LA COMUNICACIÓ.

DÈFICIT D'ATENCIÓ I HIPERACTIVITAT.

PROBLEMES D'ELIMINACIÓ (enuresis i enconpresis).

RELACIONS PATERNO-FILIALS.

PROBLEMES DE CONDUCTA (agressivitat, manca de control, desmotivació, tristesa, irritabilitat...).

 

 

 

Logopèdia

 

Tractament de transtorns del llenguatge i de la parla, orgànics i funcionals. Implica diagnosi i intervenció, i està adreçada a infants, adolescents i adults:

 

 

 

 

REEDUCACIÓ DE LA VEU-DISFONIES.

MILLORA DE LA PARLA-DISÀRTIES.

PRONÚNCIA CORRECTA-DISLÀLIES.

REHABILITACIÓ DE LES AFÀSSIES.

REDUCCIÓ DE LES DISFÈMIES.

TRACTAMENT DE DISLÈXIES.

REEDUCACIÓ DE LA PARLA DESPRÉS DE LA LARINGECTOMIA.

Psicología jurídica

 

Es realitzen peritatges judicials psicològics per als Tribunals de Justícia, i tasques d'assessorament psicològic a professionals de l'àmbit jurídic.